Concello da Baña

 galego  | english  | castellano 

Concello

fototop

O Concello da Baña, forma a Comarca de Barcala, conxuntamente con Negreira.

Está situado nun fermoso val con 15 parroquias; posúe vestixios arqueolóxicos como os Castros da Baña e Lañas, as mámoas de Ferreiros, etc.

Foi unha zona intensamente romanizada, o que se desprende da súa toponimia. A presenza de núcleos como Suevos e Francos dan fe do asentamento de pobos bárbaros.

Na época medieval foi berce dos Trastámara, dominio dos señores de Altamira; personaxes como Xelmírez ou a raíña Urraca dan constancia dun momento florecente.

O románico e o gótico deixan a súa pegada sobre todo nas igrexas; comeza pois unha época de florecemento no século de ouro que continuará no século XVI, con construcións palacianas como o pazo de Leis.

No século XVII, sobre todo no período barroco, houbo outro momento florecente; destacan as torres-campanario das igrexas (Fiopáns, Monte).

Isto dá paso a épocas de decadencia económica e política, reformas na súa maior parte debidas ás guerras da independencia e carlista, ás incautacións de bens eclesiásticos e de confrarías, así como á suba de impostos.

E xa no século XX, continuando coa decadencia, esta terra consegue sobrevivir coa agricultura, a gandaría e tamén coa emigración.

 

 

Novas do Concello da Baña

[02/11/10] CURSO DE COIDADOS NON PROFESIONAIS A PERSOAS DEPENDENTES

O prazo para anotarse remata o día 10 de novembro no departamento de Servizos Sociais do Concello da Baña.

[02/11/10] BASES PARA CONTRATAR UN/UNHA ADMINISTRATIVO/A MEDIANTE A MODALIDADE DE CONTRATO LABORAL TEMPORAL

O Concello da Baña vai contratar un/unha administrativo/a para cubrir o cadro de persoal por obra ou servizo.

[30/09/10] CURSO 2010/11 DE PREESCOLAR NA CASA

A Fundación Preescolar na Casa e o Concello da Baña convídaos a asistir a unha reunión informativa sobre o seu programa educativo.

[22/09/10] ACTA DA COMISIÓN SELECCIONADORA PARA VALORAR OS MÉRITOS DAS PERSOAS INTERESADAS EN CUBRIR A PRAZA DE MONITOR/A DE INGLÉS

As persoas interesadas dispoñen de tres días para corrixir calquera erro.

A data da entrevista persoal é o venres 1 de outubro ás 10.00 h no salón de sesións da casa do concello.

[13/09/10] ANUNCIO DE CONTRATACIÓN DE PERSOAL

O Concello da Baña anuncia a contratación dun/dunha monitor/a de inglés para cubrir o cadro de persoal por obra ou servizo.

[02/09/10] ANUNCIO DA ALCALDÍA SOBRE A CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA ADQUIRIR LIBROS DE TEXTO, MATERIAIS CURRICULARES E MATERIAL DIDÁCTICO E COMPLEMENTARIO QUE CAMBIEN DE IDIOMA

A Consellería de Educación e Ordenación Universitaria convoca axudas para adquirir libros de texto, materiais curriculares e material didáctico e complementario que cambien de idioma de acordo co Decreto para o plurilingüísmo.

[20/08/10] CAMPAMENTO 2010

Instalacións Virxe de Loreto, Praia de Aguieira (Porto do Son)

[05/07/10] OFERTA EDUCATIVA DA SECCIÓN DELEGADA DA ESCOLA OFICIAL DE IDIOMAS DE NEGREIRA PARA O CURSO 2010-2011

A Sección Delegada da EOI de Negreira oferta 180 prazas para estudar inglés na súa sede do IES Xulián Magariños.

 

 

[10/06/10] POLÍTICA LINGÜÍSTICA PON EN MARCHA UN AMBICIOSO SISTEMA DE FORMACIÓN EN LIÑA PARA POTENCIAR A APRENDIZAXE DO GALEGO

A secretaría xeral presentou o primeiro curso na rede orientado á preparación das probas de certificación de lingua galega.

[02/06/10] ANUNCIO DA ALCALDÍA SOBRE A CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA ADQUIRIR LIBROS DE TEXTO, MATERIAIS CURRICULARES E MATERIAL DIDÁCTICO E COMPLEMENTARIO

A Consellería de Educación e Ordenación Universitaria convoca axudas para adquirir libros de texto, materiais curriculares e material didáctico e complementario.

[27/05/10] EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA ELAS SEMPRE ESTÁN

Do 1 ao 15 de xuño na Casa da Cultura

[23/04/10] ELIMINACIÓN DE BARREIRAS ARQUITECTÓNICAS

A casa do concello xa conta cunha cadeira elevadora móbil grazas ao cofinanciamento da Deputación da Coruña con base no Programa de eliminación de barreiras arquitectónicas.

[26/03/10] Curso de Power Point

Aprende a crear presentacións de Power Point.

[26/03/10] Obradoiro de memoria

Algo pasa coa túa memoria!!!

[23/03/10] VII Festa da Filloa da Pedra

O pasado domingo, 21 de marzo, tivo lugar a VII Festa da Filloa da Pedra.

[11/03/10] CAMPAÑA DE VERÁN 2010

A Consellería de Traballo e Benestar quere facilitar á mocidade galega o acceso a actividades de tempo libre. A Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado pretende facer realidade este obxetivo a través da Acción de Verán 2010....

[24/02/10] INMERSIÓN LINGÜÍSTICA 2010

A Consellería de Educación e Ordenación Universitaria convoca 3.077 prazas para realizar actividades de inmersión lingüística no ano 2010.

[24/02/10] SAMUEL JUÁREZ ASINOU NA BAÑA OS CONVENIOS DO PEIM RURAL 2009-2010 POR MÁIS DUN MILLÓN DE EUROS CON 14 CONCELLOS DA CORUÑA

Estes acordos contribúen a arranxar as deficiencias persistentes nalgunhas zonas rurais de Galicia e mellorar, deste xeito, a calidade de vida da poboación.

[04/01/10] PROGRAMA DE APERTURA DE CENTROS

As actividades do Programa de apertura de centros educativos públicos fóra do horario lectivo do segundo trimestre comezarán o 11 de xaneiro de 2010 e desenvolveranse de xaneiro a marzo.

Financia
Gobierno de España - Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
Xunta de Galicia - Presidencia - Secretaria Xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica
Unión Europea - Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Concello da Baña, Praza do Concello, s/n, 15863 A Baña (A Coruña), Tel. 981 886 501, Fax. 981 886 616, correo@abana.dicoruna.es