Concello da Baña

 galego  | english  | castellano 

Concello

fototop

O Concello da Baña, forma a Comarca de Barcala, conxuntamente con Negreira.

Está situado nun fermoso val con 15 parroquias; posúe vestixios arqueolóxicos como os Castros da Baña e Lañas, as mámoas de Ferreiros, etc.

Foi unha zona intensamente romanizada, o que se desprende da súa toponimia. A presenza de núcleos como Suevos e Francos dan fe do asentamento de pobos bárbaros.

Na época medieval foi berce dos Trastámara, dominio dos señores de Altamira; personaxes como Xelmírez ou a raíña Urraca dan constancia dun momento florecente.

O románico e o gótico deixan a súa pegada sobre todo nas igrexas; comeza pois unha época de florecemento no século de ouro que continuará no século XVI, con construcións palacianas como o pazo de Leis.

No século XVII, sobre todo no período barroco, houbo outro momento florecente; destacan as torres-campanario das igrexas (Fiopáns, Monte).

Isto dá paso a épocas de decadencia económica e política, reformas na súa maior parte debidas ás guerras da independencia e carlista, ás incautacións de bens eclesiásticos e de confrarías, así como á suba de impostos.

E xa no século XX, continuando coa decadencia, esta terra consegue sobrevivir coa agricultura, a gandaría e tamén coa emigración.

 

 

Novas do Concello da Baña

[14/04/14] APROBACIÓN DA LISTAXE PROVISIONAL DE PERSOAS ADMITIDAS NO PUNTO DE ATENCIÓN Á INFANCIA DO CONCELLO DA BAÑA

A Xunta de Goberno Local do día 11/04/2014 adoptou, entre outros os seguintes acordos relativos ao Punto de Atención á Infancia do Concello da Baña.

[28/03/14] ACTIVIDADES DE FORMACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS 2014

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria convoca 680 prazas para realizar actividades de formación en linguas estranxeiras para o alumnado no ano 2014.

[13/03/14] PREINSCRICIÓN E MATRÍCULA NO PUNTO DE ATENCIÓN Á INFANCIA DO CONCELLO DA BAÑA

Saíu publicada a resolución da Alcaldía que regula o procedemento e os prazos de preinscrición e de matrícula do Punto de Atención á Infancia do Concello da Baña no BOP do día 12 de marzo de 2014.

 

[06/03/14] PUBLICACIÓN DAS ORDENANZAS REGULADORAS E FISCAIS DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR E DO PUNTO DE ATENCIÓN Á INFANCIA DO CONCELLO DA BAÑA

Saíron publicadas as ordenanzas reguladoras e fiscais do servizo de axuda no fogar e do punto de atención á infancia do Concello da Baña no BOP do día 24 de febreiro de 2014.

[18/12/13] Nadal Xogo 2013

O Concello da Baña oferta o Nadal Xogo 2013 con actividades de Nadal para nenos e nenas, co Festival de Nadal da Escola Municipal de Música, co teatro familiar do espectáculo Acuario da Rede de Dimamización Lingüística e coa...

[06/11/13] CURSO DE MONITOR SOCIOCULTURAL

A Fundación Amigos de Galicia e o Concello da Baña organizan un curso de monitor sociocultural para persoas inmigrantes

[15/05/13] AÍNDA NON SACACHES O CARNÉ DE CONDUCIR? AXUDÁMOSCHE?

Axudas da Consellería de Traballo e Benestar, a través da Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado, para a obtención do carné de conducir.

[26/04/13] CAMPAMENTOS DEPORTIVOS 2013

A Excma. Deputación Provincial da Coruña organiza en colaboración co Concello da Baña, os Campamentos Deportivos 2013, do 14 ó 20 de xullo para os rapaces/as nados nos anos 2003, 2002, 2001, 2000 e 1999.

[08/03/13] AXUDAS PARA ALUMNADO UNIVERSITARIO PARA ESTADÍAS EN ESTADOS MEMBROS DA UNIÓN EUROPEA, VERÁN 2013

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria convoca axudas a estudantes universitarios para estadías nalgún estado membro da Unión Europea, durante o verán de 2013, co obxecto de coñecer a lingua dese país.

[08/03/13] AXUDAS PARA O ALUMNADO UNIVERSITARIO CON DIFICULTADES ECONÓMICAS PARA CONTINUAR ESTUDOS

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria convoca axudas ao alumnado que curse estudos universitarios, no ano académico 2012/2013, nas universidades do SUG, que por causa sobrevida ou imprevista teña...

[07/02/13] ENTROIDO 2013 A BAÑA

Data: sábado, 16 de febreiro

Lugar: Praza do Concello

Hora: 17.00 h

Inscrición: Concello da Baña

Teléfonos: 981 886 501 / 607 577 419

[01/02/13] Charlas no Centro Social e da 3ª Idade municipal

Estas son as charlas programadas para o mes de febreiro no Centro Social e da 3ª Idade.

[05/06/12] RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA NÚM. 40/12

Publícase a resolución da Alcaldía núm. 40/12 en relación coa contratación de traballador/a social no Concello da Baña en réxime laboral temporal (interinidade)

[27/04/12] NÚM. DE CONTA PARA PARTICIPAR NO PROCESO SELECTIVO DE TRABALLADOR/A SOCIAL

As persoas interesadas en participar no proceso selectivo para traballador/a social deberán ingresar 10,00 euros na conta de NovaGalicia Banco núm. 2080-0326-17-3110000035 tal como establecen as bases.

[24/04/12] O TEU SANGUE É VIDA, COMPÁRTEA

A unidade móbil do Centro de Transfusión de Galicia permanecerá diante do Centro de Saúde o luns, 30 de abril, de 10.00 a 14.30 h.

Financia
Gobierno de España - Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
Xunta de Galicia - Presidencia - Secretaria Xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica
Unión Europea - Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Concello da Baña, Praza do Concello, s/n, 15863 A Baña (A Coruña), Tel. 981 886 501, Fax. 981 886 616, correo@abana.dicoruna.es